Logo airbnbBijna 1/3 van de accommodaties in de gemeente Utrecht heeft last van Airbnb als concurrent. Dat blijkt uit cijfers over 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook de accommodaties in de andere drie grootste gemeenten en in Maastricht ervaren naar verhouding meer concurrentie dan accommodaties in andere steden. In Maastricht geldt dat zelfs voor 36 procent van de logiesaccommodaties; in Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam voor drie op de tien. In de overige steden was dit slechts 14 procent. In heel ons land heeft zo’n kwart van de hotels last van concurrentie met online verhuursites, zoals Airbnb. Vooral middelgrote hotels, met twintig tot honderd slaapplaatsen, zeggen concurrentie te hebben ondervonden van deze sites (37%). Bij kleine hotels met minder dan tien slaapplaatsen is dat minder dan een op de vijf.