Logo anbo3De gemeente Utrecht mist de kern van de kritiek op haar Wmo beleid. Dat zegt Liane den Haan, directeurbestuurder van seniorenorganisatie ANBO. “Vanaf oktober wil de gemeente…

het standaard aantal uren huishoudelijke hulp uitbreiden. Maar de gemeente mist met deze actie de kern van de kritiek: de gemeente moet maatwerk bieden in plaatst van het afdoen met het uitbreiden van standaardvoorzieningen,” aldus Den Haan.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in haar ledenbrief gemeenten erop gewezen dat een standaardvoorziening niet genoeg is. Met het uitbreiden van het aantal uren standaardvoorziening los je de kern van het probleem niet op.”

Den Haan hoopt dat andere gemeenten lering trekken uit de situatie in Utrecht. “Wij krijgen signalen van leden dat diverse andere gemeenten ook onvoldoende maatwerk leveren. Uit eerder onderzoek van ANBO bleek al dat gemeenten onder andere slecht communiceren over de Wmo.