Logo MetselenDe stad Utrecht moet meer in het buitengebied gaan bouwen. De binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn volstrekt onvoldoende om de groei van Utrecht van de huidige 340 duizend…

naar 410 duizend inwoners in 2040 op te vangen. Utrecht moet daarom een schaalsprong maken. Dat betoogde Wienke Bodewes, algmeen directeur bij Amvest, tijdens het congres ‘Utrecht Vastgoed’.

Ook het Centraal Plan Bureau heeft uitgerekend dat de woningvraag in de Domstad niet binnenstedelijk kan worden opgelost. Volgens Bodewes moet Utrecht maximaal inzetten op woningbouw buiten de stad. Gebeurt dat niet, dan wordt Utrecht een exclusieve stad, onbereikbaar voor lagere middeninkomens.

Bovendien moet de provincie niet de rode maar de groene contouren beschrijven. Zo is voor marktpartijen duidelijk te zien waar absoluut niet mag worden gebouwd, aldus de Amvest-directeur.