Logo Geld 5Het Utrechts college is niet blij met het nieuwe puntenstelsel dat het Rijk op Prinsjesdag heeft geïntroduceerd. Hierin staat dat huurwoningen in Amsterdam en Utrecht die kleiner zijn dan…

40 vierkante meter duurder mogen worden. Dat heeft wethouder Paulus Jansen laten weten.

Door een aanpassing in het woningwaarderingsstelsel kunnen in de regio’s Utrecht en Amsterdam extra punten toegekend worden aan huurwoningen kleiner dan 40 vierkante meter. Hierdoor zijn deze woningen automatisch te liberaliseren en is een huurprijs boven de 710 euro mogelijk.

De verwachting is dat dit niet gaat leiden tot meer woningen, maar wel tot duurdere nieuwbouwwoningen. Ook studentenbonden zijn fel tegen, zij verwachten een flinke stijging van de prijzen van studentenkamers.