Het is Utrecht niet gelukt om een zorgvuldig proces te doorlopen bij het maken van de plannen voor de plaatsing van windmolens en zonnepanelen in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Dat schrijft B&W van Woerden in een brief aan Utrecht.

Woerden roept het college van Utrecht op om zorgvuldig om te gaan met de belangen van inwoners en omliggende gemeenten bij de uit te voeren plannen. Volgens het Woerdense college zijn zorgvuldige procedures en een realistische planning daarbij van het grootste belang.

Vooral tegen de plaatsing van elf windmolens met een tiphoogte van 250 meter bestaan veel bezwaren. Inwonersbelangen is inmiddels een actie tegen die plannen gestart.