Logo Geld 5In Utrecht is het onderzoek ‘Weten wat werkt’ naar de beste aanpak in de bijstand gestart. De Universiteit Utrecht voert het onderzoek uit met bijna 700 deelnemers.

De deelnemers, die allemaal een bijstandsuitkering ontvangen, zijn in vier verschillende groepen ingedeeld. Iedere groep probeert in de praktijk een andere aanpak in de bijstand uit en de universiteit onderzoekt welke aanpak het beste werkt. Ook wordt gekeken of er effect is op de gezondheid, of er schulden zijn en hoe tevreden de deelnemers zijn.

Wethouder Victor Everhardt zegt erg tevreden te zijn met dit onderzoek. Ook in de steden Tilburg, Groningen, Wageningen, Deventer en Nijmegen wordt onderzoek naar de bijstand gedaan. Op basis van de resultaten zal het Centraal Planbureau een landelijke evaluatie doen van de onderzoeken.