Logo ja ja stickerDe gemeente Utrecht gaat onderzoek doen naar de invoering van een Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. De Ja-Ja sticker zorgt ervoor dat mensen geen ongevraagde…

reclamepost krijgen, tenzij ze er zelf om vragen. De sticker zorgt voor een omkering van het huidige systeem met de Nee-Ja en de Nee-Nee sticker.

Er wordt bekeken of het plan juridisch haalbaar is. Als dat het geval is maakt het college een plan van aanpak voor de invoering van dit systeem. Een motie hierover die door de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en GroenLinks in Utrecht werd ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016, is aangenomen.