Logo Rolstoel opgevouwenDe gemeente Utrecht, ProRail, de NS en U-OV onderzoeken het plaatsen van leenrolstoelen bij het Utrechtse Centraal Station. Dit blijkt uit de beantwoording van gestelde vragen door 2 PvdA…

raadsleden over de moeilijke toegankelijkheid rond het station voor mensen die slecht ter been zijn. Dit komt vooral door de vele werkzaamheden waardoor de loopafstanden te groot zijn. Een oplossing met een rollend tapijt, zoals op Schiphol, is volgens de gemeente te duur en niet haalbaar op het station.

Het aangedragen idee van leenrolstoelen is wel positief ontvangen en wordt er met de betrokken partijen naar gekeken wat de mogelijkheden zijn om het plan te realiseren.