Logo Gemeente Utrecht3Het Utrechts College stelt voor 2017 in totaal ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor investering in stedelijk groen. Dit staat in het ‘Meerjaren Groenprogramma jaarsnede 2017’…

dat het Utrechts college deze week aan de gemeenteraad heeft gestuurd. In het programma staan de voorgenomen projecten die dit jaar bijdragen aan een aantrekkelijke en groene woon- en werkomgeving. . Het doel van de gemeente is om Utrecht elk jaar groener te maken.  In 2017 starten een aantal nieuwe projecten. Zoals  de voorbereiding voor het realiseren van een groene, recreatieve fietsroute langs het Amsterdam-Rijnkanaal die aansluit op de Amsterdamsestraatweg en het Springerpark.  Eerder dit jaar werd al de campagne Huismus030 gestart , gericht op meer groen in de tuin om de huismus meer nestel- en leefomgeving te bieden.