Logo Geld 7De gemeente Utrecht start op 1 mei in samenwerking met de Universiteit Utrecht een experiment: er komt onderzoek naar de beste aanpak om mensen in de bijstand te ondersteunen

n te prikkelen om aan het werk te komen. Het doel is om door wetenschappelijk onderzoek de huidige regelgeving rond bijstand te vernieuwen.

Er worden vijf onderzoeksgroepen samengesteld. Per groep verschillen de vernieuwde regels om te zien welke aanpak het beste werkt. Andere regels blijven gewoon gehandhaafd, zoals de plicht om wijzigingen in de situatie door te geven of de regels rond verblijf in het buitenland. De onderzoekers meten of mensen sneller werk kunnen vinden of meer gaan participeren door het invoeren van een vernieuwde regel. 

Naar verwachting zijn in 2019 de uitkomsten bekend. Dan moet duidelijk zijn welke aanpak het beste effect heeft gehad en tegen welke kosten. Utrecht wil met het experiment nieuwe wegen verkennen om de uitstroom naar mensen in de bijstand naar werk te verbeteren.