Logo SolguHet wordt steeds onveiliger voor blinden in Utrecht door het beleid van de gemeente, die onnodige verkeerslichten uitzet of verwijdert. Dat zegt het Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten…

Utrecht (Solgu). Dat spreekt van een ‘rampzalige’ situatie.

Blinden hebben de verkeerslichten die zijn uitgerust met een rateltikker nodig om de weg te kunnen oversteken. Door het weghalen en uitzetten van verkeerslichten wordt weliswaar de doorstroom in het verkeer bevorderd, maar verdwijnen ook de rateltikkers, en zijn er voor de blinden steeds minder veilige oversteekpunten.