Logo CO2 uitstootDe gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben plannen voor de vestiging van een mondiaal klimaatinstituut. Aanleiding vormen de klimaatakkoorden van Parijs. Het initiatief voor de…

oprichting van een klimaatinstituut is afkomstig van Nederland, Japan en de Verenigde Naties. Het instituut moet landen, organisaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen zodat zij beter zijn voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

Naar verwachting besluit de staatssecretaris volgende maand waar het mondiale klimaatinstituut wordt gehuisvest. Tijdens de klimaattop in Bonn in november, wordt het instituut dan officieel gelanceerd.