Logo Gemeente UtrechtGemeente Utrecht heeft haar in 2003 opgestelde privacyverordening vernieuwd naar een 2016-versie. Utrecht sorteert daarmee voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming…

(AVG), die in 2018 in werking treedt voor alle gemeenten.

D66 Utrecht, dat het voorstel voor de nieuwe verordening deed, reageert in een persbericht opgetogen op de beslissing. Volgens de partij loopt Utrecht met de verordening ver voor op andere gemeenten. Ook wordt er met de vernieuwing voorgesorteerd op de Europese regelgeving, die in 2018 in werking treedt.

In de verordening zijn normen, werkwijzen en afspraken vastgelegd rondom de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente. Zo is afgesproken dat voortaan de gegevens alleen anoniem mogen worden opgeslagen.

In de oude verordening van 2003 werd de gemeente nog de keuze gegeven om gegevens te anonimiseren, of te pseudonimiseren. D66 Utrecht vindt die laatste methode niet veilig, omdat combinaties van gepseudonimiseerde gegevens een identiteit kan worden achterhaald. Persoonsgegevens anonimiseren is daarom nu de norm geworden in Utrecht.