De gemeente Utrecht vindt het nog te vroeg om met regels te komen voor het gebruik van lachgas. Hetzelfde geldt voor de handel erin.

Volgens de gemeente is er nog geen goed beeld van de mogelijke risico’s. De gemeente wacht de uitslag van een lopend onderzoek af. Pas daarna wil zij een beslissing nemen of de Algemene Plaatselijke Verordening moet worden aangepast.

Het college deelde dit mee naar aanleiding van vragen van het CDA. Deze partij vindt dat er een strikte regelgeving voor het gebruik van lachgas moet komen. Overigens laat het gemeentebestuur weten dat ze wel wil inzetten op voorlichting over lachgas.

Op scholen, tijdens de lessen en ouderavonden, wordt er aandacht aan besteed. Dit gebeurt ook in de wijken met zogeheten veldwerkers.

Foto: CDA