Logo Ballonnen2Op 2 juni 2022 bestaan de stadsrechten van Utrecht 900 jaar en dat wil men uitbundig vieren. De Utrechtse marketingafdeling heeft een plan opgesteld waarbij een kostenplaatje…

hoort van 18,5 miljoen euro. Een derde van dit bedrag moet door de markt worden opgebracht en diverse partijen hebben al interesse getoond. De bedoeling is dat de Utrechtse bewoners samen met het bedrijfsleven en organisaties meedoen aan de inhoud van het programma.

Het hele jaar door zullen er tot en met november activiteiten zijn in de Domstad. De organisatie wil met het evenement laten zien waar Utrecht in het verleden, het heden en de toekomst voor staat.