Logo_kanoStadsbelang Utrecht wil graag het watertoerisme bevorderen. De Leidsche Rijn zou daarvoor prima geschikt zijn omdat er geen binnenvaart is.
Dit al eeuwen geleden …

gegraven gedeelte van de Oude Rijn tussen het centrum van Utrecht en Harmelen is een uitgelezen en niet gevaarlijke plek voor kleine bootjes en kano’s.

Om dat te kunnen realiseren wil Stadsbelang Utrecht een kanostoep aanbrengen zodat bootjes gemakkelijk in en uit het water kunnen. Stadsbelang zal bij de behandeling van de Voorjaarsnota van de gemeente een motie indienen. Al eerder is een soortgelijke stoep aangelegd bij de Vecht. Daar wordt druk gebruik van gemaakt. Zo’n stoep gaat 25.000 euro kosten.