Kansen voor Overvecht staan centraal in de wijkaanpak die de gemeente Utrecht samen met betrokken bewoners en partijen heeft ontwikkeld. De aanpak richt zich op vijf ambities: kwaliteit van wonen, perspectief voor jongeren, veilige buurt, zorg dichtbij en op maat en meedoen en ondernemen.

Het college stelde het raadsvoorstel ‘Samen voor Overvecht’ deze week vast, de gemeenteraad bespreekt het dit voorjaar. De kern van de aanpak is het verbinden van kansen en partijen vanuit een concrete plek in Overvecht, volgens het principe: ‘plek, kans, coalitie’.

Plek: werken op buurt-, straat- of portiekniveau om maximaal aan te sluiten bij bewoners.
Kans: door kansen met elkaar te verbinden hebben die gezamenlijk meer effect dan ieder apart.
Coalitie: per kans een coalitie van betrokken partijen sluiten om samen een zo groot mogelijk effect te realiseren.

Bewoners worden actief betrokken, in klankbordgroepen, als wijkambassadeur en als deelnemer in de coalities.