In Utrecht hebben 48 organisaties de handen ineengeslagen om overgewicht en obesitas onder kinderen terug te dringen of te voorkomen.

Samen met de gemeente zijn dit organisaties op het gebied van onder andere sport, onderwijs, welzijn en zorg. Het doel is een dalende trend in te zetten zodat in 2040 nog maar maximaal 9% van de jeugd overgewicht heeft. Er is ook specifiek aandacht voor het speciaal onderwijs waar in vergelijking met kinderen uit het reguliere onderwijs het percentage van kinderen met overgewicht een stuk hoger ligt.

Om het overgewicht onder deze groep terug te dringen is een zogenoemde ‘vitaliteitsmakelaar’ in het leven geroepen. Deze ondersteunt en adviseert scholen over sporten en bewegen, maar ook over voeding en ontspanning.