Logo Autoband 1Het stadsbestuur van Utrecht bereidt een actieplan voor om geluidsoverlast te verminderen. Dit meldt het AD. Eén van de mogelijke maatregelen is het promoten van stille banden.

Het effect zal klein zijn, maar het stadsbestuur gaat uit van het principe ‘alle beetjes helpen’. Als 40 procent van de auto’s die in Utrecht rijden, stille banden hebben, leidt dit tot 1 decibel minder geluid.

Automobilisten kijken nu hoofdzakelijk naar de aanschafprijs, leert een kort onderzoek van de gemeente onder garagehouders en bandenleveranciers. Uit berekeningen van het Rijk blijkt dat stille, duurdere banden op termijn niet meer kosten omdat brandstof wordt bespaard.