Logo Utrechts LandschapUtrechts Landschap is deze week gestart met een a:ctie in de provincie Utrecht om nieuwe beschermers te werven. Het aantal structurele donateurs van 23.500 mensen blijft op peil…

maar het aantal te beheren hectares natuur wordt steeds groter. Inmiddels is dit ruim 5.000 hectare. Dit vraagt om meer structurele inkomsten van beschermers.

Utrechts Landschap beschermt de natuur al negentig jaar en zorgt dat iedereen daar tot in eeuwigheid van kan blijven genieten. Dat doet Utrechts Landschap door lokaal erfgoed en landschap te kopen, te beschermen en te beheren tot in eeuwigheid.