Het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn (ONUe) is vorige maand officieel van start gegaan met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

De zorgorganisaties AxionContinu, Careyn, Vecht en IJssel, Bartholomeus Gasthuis en de landelijke behandeldienst Novicare werken hierin samen om de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen te regelen.

Het doel van de samenwerking is dat thuiswonende kwetsbare ouderen, wanneer dat nodig is, altijd toegang hebben tot een behandelaar gespecialiseerd in ouderen.

Voor veel thuiswonende ouderen kan de inzet van een arts of andere gespecialiseerde behandelaar bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Ook wordt daarmee de kans groter dat zij langer thuis kunnen blijven wonen.