Logo AsbestAan het Janskerkhof is in het pand van de Universiteit Utrecht asbest gevonden ondanks dat het in 2006 asbestveilig is verklaard. Het gebouw per direct gesloten. Medewerkers worden…

ergens anders gehuisvest. Op sommige plekken in het gebouw is een concentratie van asbestdeeltjes gevonden. Dit blijkt uit een asbestinventarisatie onderzoek dat afgelopen maanden is uitgevoerd. In de luchtmonsters zijn geen deeltjes gevonden maar er blijkt wel sprake te zijn van een concentratie asbest in kleef/stofmonsters. Dit vormt een potentieel gevaar op verspreiding.

Universiteit Utrecht vindt dit reden om het gebouw te sluiten en nader onderzoek te doen. Naar verwachting zal de uitslag hiervan 24 oktober bekend zijn.