Logo huisjesmelkerUtrecht laat het na om adequaat op te treden tegen ‘huisjesmelkers’ als Marcel van Hooijdonk. De regeling die het mogelijk moet maken om een huisjesmelker via de Wet Bibob…

aan te pakken, is niet waterdicht. Dat zegt CDA-raadslid Bert-Jan Brussaard. Hij ontdekte dat toepassing van de Wet Bibob in Utrecht, die de aanpak van huisjesmelkers betreft, juridisch niet sluitend is.

De Wet Bibob maakt het een gemeente mogelijk in te grijpen wanneer het vermoeden bestaat dat met een vergunning strafbare feiten worden gepleegd. In Breda worden alle plannen van Van Hooijdonk inmiddels getoetst aan de Wet Bibob. Utrecht heeft twee keer bij een bouwplan van Van Hooijdonk gedreigd deze te toetsen aan de Wet Bibob. Beide keren trok de huisbaas ze in.

Wethouder Paulus Jansen (SP) erkent dat Utrecht de regeling nog niet op orde heeft. Brussaard vindt dat de wethouder er meer vaart achter moet zetten.