Logo Gemeente UtrechtDe lucht in Utrecht is de afgelopen vijf jaar schoner geworden. De concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) in de lucht zijn gedaald met respectievelijk ruim… 20 en 25 procent. Dat is een snellere daling dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit de ‘Gemeentelijke Monitoringsrapportage Luchtkwaliteit 2016’. De afname van stoffen in de lucht die schadelijk zijn voor de gezondheid, wordt bevestigd door de resultaten van het Utrechtse meetnet, te vinden in de ‘Rapportage Luchtmeetnet Utrecht 2015’.

In de Gemeentelijke Monitoringsrapportage Luchtkwaliteit 2016 is de luchtkwaliteit specifiek voor de stad Utrecht berekend, in aanvulling op de landelijke monitoringsrapportage 2016. De gemiddelde concentraties fijnstof en stikstofdioxide waaraan de bevolking wordt blootgesteld, zijn afgelopen jaar opnieuw gedaald.