In de provincie Utrecht doen de meeste meisjes eindexamen in een bètaprofiel ten opzichte van de rest van het land.

In 2021 had ruim 32% van de vrouwelijke eindexamenkandidaten een technisch vakkenpakket met natuurkunde, scheikunde of techniek. Dit is meer dan het landelijk gemiddelde van ruim 27%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van online opleidingsinstituut Laudius naar de profielkeuze onder eindexamenkandidaten, op basis van de meest recente DUO-data.

Na Utrecht kent de provincie Groningen het grootste aandeel meisjes met bètavakken en in Drenthe laten meisjes een technisch vakkenpakket juist het vaakst links liggen.