Logo Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidIn de omgeving van Utrecht heeft de recherche Zorgfraude van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB), …

twee panden doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op ruim een half miljoen euro en de administratie. In deze fraudezaak worden drie mensen verdacht.

Het onderzoek richt zich op een zorgaanbieder die dagbesteding levert. Het vermoeden bestaat dat de verkregen PGB-gelden niet of slechts gedeeltelijk werden aangewend voor de zorg aan cliënten. Uit onderzoek is verder het vermoeden gerezen dat er contante opnames zijn gedaan, gelden zijn overgeboekt naar privérekeningen en er gelden zijn witgewassen.
Het wederrechtelijk voordeel voor de verdachten is onderwerp van onderzoek. De onderzoeksperiode loopt vanaf juni 2013 tot heden.