Logo Geld 2Scholen in Utrecht dragen sinds augustus 2014 zelf verantwoordelijkheid voor de organisatie van cultuureducatie in het onderwijs. Hiervoor is een subsidieregeling van kracht.

Deze subsidieregeling ‘Cultuur voor ieder kind’ houdt in, dat subsidie voor cultuureducatie rechtstreeks aan de scholen wordt toegewezen en niet meer aan een culturele aanbieder. Uit de evaluatie blijkt dat de scholen daadwerkelijk in beweging zijn gekomen en de regie voor de invulling van het cultuuronderwijs oppakken.