De provincie Utrecht heeft zich de afgelopen vier jaar ingespannen om haar wegen veiliger te maken. Voor de hele top 10 van provinciale Utrechtse wegen, waar de ANWB na haar onderzoek uit 2014 aanbevelingen voor de verkeersveiligheid had, heeft het provinciebestuur maatregelen genomen.

Ook de komende vier jaar heeft verkeersveiligheid prioriteit voor de provincie Utrecht. Zo verhardt ze de bermen van wegen om het risico op ongevallen te verkleinen en helpt ze fietsers veilig oversteken, bijvoorbeeld door fietstunnels aan te leggen.