Utrecht gaat kwetsbare jongeren sneller bijstand verlenen. Zo wil de gemeente voorkomen dat zij onnodig in de schuldhulpverlening of buiten beeld raken. Jongeren die werk zoeken maken voortaan direct aanspraak op een bijstandsuitkering. Dit in afwijking van de Participatiewet. De Domstad doet een dringende oproep aan het Rijk om de regels van de Participatiewet voor deze groep te herzien. Op basis daarvan gaat het uitkeringsrecht pas na vier weken in. Maar Utrecht wil sneller helpen. Ook kunnen de Utrechtse jongeren  tot 221 euro van de inkomsten uit vrijwilligers- of deeltijdwerk behouden naast hun uitkering. Zo krijgen zij ruimte om werkervaring op te doen, waarbij ze ervaren dat werken loont. Voor volwassenen was deze bijverdienmogelijkheid er al.