Logo Mexicaanse Griep medicijnenIn verband met de heersende griepgolf zitten de ziekenhuizen in Utrecht overvol met vaak oudere patiënten die complexe zorg nodig hebben. Daardoor zijn er onvoldoende bedden…

vrij voor het verzorgen van andere patiënten na hun operatie. Dit noodzaakt de ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius in Nieuwegein en Utrecht, het Diakonessenhuis in Utrecht en het UMC Utrecht, om niet-spoedeisende operaties en opnames uit te stellen. Hierbij gaat het om niet-spoedeisende operaties waarbij uitstel medisch verantwoord is.

De spoedeisende zorg gaat gewoon door. Geplande opnames worden verplaatst naar een ander moment zodat er nog wel acute zorg verleend kan worden. Per ziekenhuis wordt bekeken welke maatregelen passend zijn en of er eventueel extra personeel moet worden ingezet.