Logo Boot1Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt vanaf 24 juli tot nader order een vaarverbod in op de Leidsche Rijn, tussen de Haanwijkersluis in Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal…

 in Utrecht. Dit gebeurt om de aanvoer van extra zoet water naar West-Nederland mogelijk te maken.

De sluis Bodegraven in de Oude Rijn is beperkt gestremd en er wordt met bloktijden gewerkt. Als men wil varen wordt aangeraden vóór dinsdag 24 juli 9.00 uur uit het genoemde vaargebied vertrokken te zijn want de kans is groot dat het vaarverbod meerdere weken van kracht blijft.

Het peil in de Leidsche Rijn zal 30 tot 60 cm hoger zijn dan normaal en de stroomrichting wordt omgekeerd. De waterrecreatie dient hier rekening mee te houden, waarschuwt het waterschap.