Logo UWV 2 In februari is het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht met 270 uitkeringen licht gedaald ten opzichte van eind januari, meldt het UWV. Als het aanbod van…

werkzoekenden afneemt, terwijl de vraag naar personeel stijgt, ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten daardoor meer moeite doen om hun vacatures in te vullen en dat is vooral merkbaar in de zorgsector van Midden-Utrecht.

Omdat ook de omliggende regio’s te maken hebben met krapte zal het werven van personeel daar evenmin leiden tot een makkelijkere vacaturevervulling.

Zorg maart 2018