De vaccinatiegraad van in Montfoort geboren kinderen is met vijf procent gestegen. In 2018 liet de GGD regio Utrecht nog weten dat de dekkingsgraad in Montfoort naar 87% was gedaald, inmiddels komt die uit op 92%.

Wethouder volksgezondheid Jocko Rensen vindt inenten tegen gevaarlijke ziekten belangrijk. Hij wil graag dat kinderen in zijn gemeente gezond en veilig opgroeien. De daling van de vaccinatiegraad vorig jaar baarde hem zorgen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft als advies gegeven, dat 95% dekkingsgraad als veilig beschouwd kan worden.

Met deze cijfers in de hand heeft de wethouder gesproken met een groot aantal maatschappelijke organisaties en gevraagd hoe zij tegen inenten aankijken en of zij beleid hebben dat inenten moet stimuleren. Een aantal direct betrokken organisaties zijn daarna gesprekken gaan voeren met ouders over dit onderwerp.