Woerdenaren hebben geprobeerd om hun kind in te schrijven als geboren in Woerden, terwijl het kind in Utrecht ter wereld kwam.

Volgens de gemeente Woerden is zo’n valse geboorteaangifte minstens een keer voorgekomen, blijkt uit navraag van de website indebuurt.nl

Sinds het geboortecentrum in Woerden in 2018 is gesloten, is het aantal in Woerden geboren baby’s drastisch afgenomen.

Werden er in 2017 nog 1483 kinderen binnen de gemeentegrenzen geboren, vorig jaar waren dat er nog maar 126. Voor dit jaar staat de teller, tot 1 augustus, op 41.

De gemeente Woerden raadt af te sjoemelen met de geboorteplaats van baby’s, omdat de gegevens van het ziekenhuis en de gemeente dan niet meer overeen komen.

Bovendien kan de gemeente aangifte doen van valsheid in geschrifte, al is dat in het ene geval dat bekend is, niet gebeurd.