Logo VederkruidHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt mee aan een landelijke proef waarin onderzocht wordt of de waterschappen waterplanten kunnen oogsten en omzetten in waardevolle…

bouwstoffen. In laboratoria en in pilots is al gebleken dat het mogelijk is om vezels, eiwitten en andere waardevolle grondstoffen uit gras te winnen, of dat ook mogelijk is bij maaisels van waterplanten zoals vederkruid, waterpest, fonteinkruid, en riet wordt nu onderzocht.

Op de zuivering in Leidsche Rijn bevindt zich de proefinstallatie. Deze week wordt gekeken of het ongelijkbladig vederkruid, dat volop in de Leidsche Rijn groeit, verwerkt kan worden.