Logo VerkeersbordenDe onlangs door het college van Woerden gepresenteerde Verkeersvisie 2030 is door LijstvanderDoes met gemengde gevoelens ontvangen. Volgens de partij levert het talloze cijfertjes…

aannames en prognoses op die deels ook al in vorige dure verkeersrapporten te vinden waren. LijstvanderDoes vindt de verkeersvisie dan ook oude wijn in nieuwe zakken en min of meer een kwestie van pappen en nathouden. Deze visie is een dure papieren tijger en de beoogde voorstellen hebben slechts marginaal effect. De fractie vraagt zich daarbij af of het bewonerspanel dat aan de totstandkoming van deze Visie heeft meegewerkt, zich hierin herkent.

Volgens LijstvanderDoes zou het meer om veilige leefbare en gezonde woonwijken moeten gaan waar alleen echte oplossingen bij passen.