Logo Gerard van der Lit De kritiek van verschillende politieke partijen op zijn uitspraken over de verkeersvisie van Woerden doet Gerard van der Lit af als ‘onzin’. Van der Lit is voorzitter van het…

wijkplatform Snel & Polanen – Waterrijk en uitte in die hoedanigheid kritiek op de gemeentelijke verkeersvisie maar hij is ook fractie-assistent van Progressief Woerden en dat is volgens een aantal partijen eigenlijk onverenigbaar.

Van der Lit zei in RPL Actueel die mening niet te delen. Als fractie-assistent voer ik niet het woord over de verkeersvisie zegt hij. Hij vindt het vreemd dat geen van de politieke partijen hem over de kwestie heeft benaderd. Van der Lit vindt niet dat wijk- en dorpsplatforms een verlengstuk van de gemeenteraad vormen als raadsleden of fractie-assistenten zitting in die platforms hebben.