Logo t Oude Landt Afgelopen donderdag is het nieuwe verpleeghuis van stichting ’t Oude Landt officieel geopend. Staatssecretaris Martin van Rijn verrichte onder grote publieke belangstelling…

de opening en onthulde de naam van het nieuwe gebouw: De Thuynen. Harmonie De Vriendschap verzorgde rondom de opening van het gebouw de muzikale omlijsting. Voorafgaand aan de onthulling was er een bijeenkomst voor genodigden waar o.a. staatssecretaris Van Rijn en burgemeester Molkenboer de aanwezigen toespraken en hun waardering uiten voor de realisatie van het nieuwe woonzorgcomplex.

De naam van De Thuynen refereert aan de naam van de groenstrook die hier eeuwen geleden lag. Na de opening kreeg staatssecretaris Van Rijn, B&W en enkele gemeenteraadsleden een rondleiding door het gebouw en werd uitvoerig met bewoners van gedachte gewisseld.

Namens het Van der Wel-IJff Fonds bood voorzitter Jaquet een kunstwerk aan wat in de hal van het verpleeghuis onthuld werd door de oudste en jongste bewoner van het verpleeghuis. De middag werd besloten met een receptie.

Foto’s: Anno Visser