Logo Toos van Soest VernooijCDA-raadslid Toos van Soest heeft woensdagavond in de raadsvergadering de inwoners van Harmelen opgeroepen de discussies over de woningbouw te staken nu haar motie is aangenomen.

Daarin kreeg het college de opdracht te kijken naar het aantal woningen dat per locatie gebouwd kan worden met speciale aandacht voor goedkopere woningen. Van Soest zei in haar pleidooi tot beƫindiging van discussies dat de woonwensen van Harmelenaren soms lijnrecht tegenover elkaar staan.

Als we de discussie over de woningbouw in Harmelen netjes willen afsluiten moeten alle belanghebbenden water bij de wijn doen om er met elkaar uit te komen. Doen we dat niet dan zal de bouw van woningen nog eindeloos op zich laten wachten en daar is Harmelen zeker niet mee geholpen, aldus Van Soest.