De Harmelense boerin en gemeenteraadslid in Woerden voor het CDA, Toos van Soest, heeft via de gemeente gevraagd om in de provincie de boeren te steunen. Dit idee is inmiddels door vele mede-raadsleden uit andere delen van het land overgenomen.

Van Soest vindt het onbespreekbaar dat boeren gedwongen moeten verhuizen om de stikstofuitstoot te verminderen.

Ze stelt op Facebook voor dat raadsleden bij hun gemeente een motie indienen, waaruit blijkt dat het gemeentebestuur het verplicht uitkopen van boeren niet goedkeurt.

Alhoewel de gemeente geen inspraak heeft in het provinciale beleid, hoopt Van Soest met haar actie te bereiken dat een meerderheid van de provincies in het onderling overleg, uitspreekt dat het gedwongen uitkopen van boeren voor die provincies onbespreekbaar is.