Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenDe najaarsschouw 2017 van waterschap De Stichtse Rijnlanden zal gehouden worden vanaf 25 oktober. Het waterschap controleert dan of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd.

Schouwsloten zijn de als belangrijk aangemerkte watergangen. Deze watergangen hebben een collectief belang en zijn veelal in beheer bij medeoverheden, grote instanties zoals de NS en bij particuliere eigenaren. Als het onderhoud niet vóór 25 oktober is uitgevoerd ontvangt de beheerder een brief, met een korte termijn om het onderhoud alsnog uit te voeren. Hierna zal het waterschap een Last onder Dwangsom opleggen.

Minder belangrijke watergangen controleert het waterschap elke vier jaar steekproefsgewijs, of naar aanleiding van klachten.