Logo HAP WoerdenWethouder Yolan Koster van de gemeente Woerden voert vandaag overleg met de partijen die het afgewezen plan voor een huisartsenpost-plus (HAP+) en…

spoedeisende hulp (SEH) hebben ontwikkeld. Koster wil bekijken of het plan alsnog – al dan niet in aangepaste vorm – kan worden ingevoerd. Verder wil Koster onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor huisartsenzorg in de avond. Dat schrijft de wethouder aan de gemeenteraad.

Koster schrijft bezig te zijn met de mogelijkheden van ‘out of the box’ aanbieders. Met één partij is inmiddels overleg geweest, met een tweede is dat gepland. De wethouder zegt enthousiasme te ontmoeten over het realiseren van ander vormen van spoedzorg dan die tot nu toe gebruikelijk zijn in Nederland. Ze verwacht voor het zomerreces meer duidelijkheid te hebben.