Logo SchapenVeel agrariërs hebben gehoor gegeven aan het verzoek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden om tijdelijk het vee van de dijken te halen. Vanwege de extreme…

droogte had het waterschap de agrariërs gevraagd het vee tijdelijk van de dijken te halen. Op dit moment loopt er nog vee op een aantal percelen. De eigenaren hiervan ontvangen een dringend verzoek om hun dieren alsnog weg te halen.