Logo VarkenssnuitDierenarts Anette van der Aa bedacht een beslisboom voor euthanasie van dieren op de boerderij. De boom helpt bij de keuze voor wel of niet euthanaseren. Met dit idee won zij de prijs…

‘Het beste idee van Varkensland’, een initiatief van Veterinair Kennisnetwerk Oost Nederland.

De beslisboom geeft stappen aan voor het nemen van een besluit een dier te euthanaseren. Het is één A4’tje met een tabel. Daarbij zijn twee hoofd­aspecten van belang: de aandoening van het dier en de toestand van het dier. Met de tabel kom je snel tot de juiste keuze.

Het model wordt nu getoetst bij de Universiteit van Utrecht. Met het kennisnetwerk wordt bekeken hoe de beslisboom het best in het werkproces van varkenshouders en dierverzorgers past.