Logo Archeologie2 Bij de vernieuwing van de Romeijnsbrug in Ouderwater was er veel bekijks toen archeologen historische resten van de IJsselpoort, de Romeijnsbrug en een gedeelte van…

de stadsmuur onderzochten. Het resultaat van het onderzoek geeft aan dat de drie bouwwerken mogelijk in een keer zijn gebouwd, wat volgens de archeologen een voor die tijd groot project moet zijn geweest.

De opgegraven resten komen overeen met meldingen in historische bronnen, waarin de stadsmuur wordt genoemd vanaf het jaar 1321. Ook gevonden scherven aardewerk bevestigen dat de bouw in de veertiende eeuw plaatsvond.

Foto: Gemeente Oudewater
Historische muurresten bij de Romeijnsbrug
muurrestanten