Negentien Utrechtse gemeenten hebben bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend om hun binnenstad, dorpskern of winkelcentrum toekomstbestendig te maken. Het doel van de subsidieregeling is om de centra levendiger te maken door een betere samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de overheid. Vorig jaar zijn ook al drie gemeenten met een pilot gestart. Met de subsidieregeling kunnen gemeenten en ondernemers een plan maken om hun binnenstad of dorpskern nieuw leven in te blazen. Gemeenten die een subsidieaanvraag hebben gedaan zijn onder andere Montfoort, Oudewater en Vijfheerenlanden.