Logo HasjDrugshandel, vernielingen en overlast zijn schering en inslag in winkelcentrum Tournoysveld. Dat zegt Inwonersbelangen te hebben vernomen. Volgens de contacten die de partij heeft…

schijnt de politie nauwelijks gehoor te geven aan meldingen. Inwoners en winkeliers voelen zich geïntimideerd en durven niet op eigen houtje de jeugd meer aan te spreken. Volgens de partij is er spraken van wetteloosheid.

Inwonersbelangen heeft vragen over de kwestie gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Inwonersbelangen wil onder meer weten of politie en gemeente bekend zijn met drugshandel en vernielingen en of veel meldingen niet door de politie worden afgehandeld.