Logo Snel en PolanenDe gemeenteraad van Woerden wil dat de wijk Snellerpoort, tegenover winkelcentrum … 

Snel en Polanen een groene wijk wordt met aandacht voor de fiets en het openbaar vervoer. De wijk ligt heel dicht bij het station en langs de wijk komt een snelfietspad te liggen richting Utrecht. Ook de natuur moet een plaats krijgen zoals nestkasten bij woningen, maar ook door veel groen en waterbergend vermogen in de woningen.

Onderdeel van dat plan is om snel een besluit te nemen over een ongelijkvloerse fietskruising over de Steinhagenseweg. Het College gaat met de uitwerking en de woningbouw- en inrichtingsplannen aan de slag.