Logo UrnIn Woerden is veel interesse voor de bouw van een crematorium, vooral bij de uitvaartondernemers. Het crematorium komt bij begraafplaats Rijnhof en het is nog niet duidelijk hoe…

groot het gebouw wordt en hoe het er uit komt te zien. Het ontwerpbestemmingsplan is in december klaar, dan moet ook de omvang van het gebouw bekend zijn. Hierna kunnen er zienswijzen worden ingediend en voor de zomer beslist de gemeenteraad waarna het college aan de beurt is. Als er uiteindelijk een definitief bestemmingsplan is kan daar weer bezwaar tegen gemaakt worden.

Wettelijk is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor een nette begrafenis, maar daar ontbreekt de kennis en expertise om zelf het crematorium te exploiteren, schrijft het AD.