Een op twintig kinderen in groep 2 van de basisschool in het Groene Hart ziet geen jeugdarts of assistent, terwijl dat wel de bedoeling is, aldus het AD.

De reden is onder meer dat niet alle ouders gehoor geven aan de oproep of dat kinderen niet aanwezig zijn op de dag van de afspraak. In totaal gaat het in het Groene Hart om ongeveer duizend kinderen, waarvan 650 in Hollands Midden.

Het blijkt in die regio ook steeds moeilijker om voldoende jeugdartsen te vinden. In Woerden worden de kinderen onderzocht door een assistent jeugdgezondheidszorg. Indien nodig worden de kinderen doorverwezen naar een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD regio Utrecht.